Wil je in contact komen met de stuurgroepleden? Klik hier.

De stuurgroepleden:

Frans Willemsen (HSV de Rietvoorn)

Birgit Landmeter (Humankind)

René van Leeuwen (DCS)

Dick Nieuwland (ZevenAARDIG)

Jacqueline van Pelt (Liemers Breedtesport)

Jordi Maassen van den Brink (Lokaal Adviseur NOC*NSF)

Fleur de Geus (Adviseur /  Beleidsmedewerkster Gemeente Zevenaar)

Maarten Schuurman/Ronald Haverkamp (ATARO)