Wil je in contact komen met de stuurgroepleden? Klik hier.

De stuurgroepleden:

Birgit Landmeter (Humankind)

Wim Reijmer ((dorpskern Pannerden)

Jacqueline van Pelt (Liemers Breedtesport)

Fleur de Geus (Adviseur /  Beleidsmedewerkster Gemeente Zevenaar)

Maarten Schuurman/Ronald Haverkamp (ATARO)