Dit aanvraagformulier s.v.p. volledig invullen. Dat stelt de portefeuillehouders van het Lokaal Sportakkoord Zevenaar in staat om het project goed te beoordelen. Dit zijn de stappen:

 1. Aanvraagformulier indienen via email aanvraag@sportakkoordzevenaar.nl
 2. Check op volledigheid door Kernteam (evt. verzoek om aanvulling)
 3. Beoordeling door Kernteam met advies van Thema-Werkgroep
 4. Bericht van Kernteam aan Indiener

  Download via onderstaande knop het formulier in Word en beantwoord de vragen om een
  aanvraag in te dienen. Een volledig ingevuld formulier kan worden gemaild
  naar aanvraag@sportakkoordzevenaar.nl om in behandeling te worden genomen
  door ons kernteam.

  De aanvragen zullen zo snel mogelijk worden beoordeeld. Houd rekening met enkele weken.
  PS: De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt ter uitvoering van het Lokaal Sportakkoord Zevenaar. Na afloop van het project worden de persoonsgegevens na een verplichte bewaartermijn vernietigd.