De thema's van Sportakkoord Zevenaar

Het Sportakkoord Zevenaar geeft sport en bewegen in de gemeente een impuls door vanuit verschillende sectoren de handen ineen te slaan. Onze ambitie: “Een leven lang plezier in sport en bewegen voor alle inwoners van de gemeente Zevenaar”. Om die ambitie te waar te maken, zijn er in 2020 vanuit onze thema’s maar diverse projecten gestart.

Onze thema's

We gaan alle ballen inzetten op het toegankelijk maken van sport en bewegen, voor iedereen. Dus we gaan doelgroepen opzoeken waarvan bekend is dat ze nu minder sporten (of dat lastiger vinden). Denk aan mensen met een beperking, kwetsbare jeugd, inwoners in de kleine kernen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Jong geleerd is oud gedaan, dus we gaan investeren in sport en bewegen voor peuters.

Ook zijn vitale sportaanbieders op zowel bestuurlijk als technisch vlak hard nodig om deze ambitie te kunnen waarmaken. Want zij moeten de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze met dit akkoord nemen, ook aan kunnen.

Help mee aan een gezonder en sportiever Zevenaar

We zijn erg blij met de samenwerking met alle sportverenigingen, vrijwilligersverenigingen, stichtingen, sportscholen, fysiotherapeuten en bedrijven. Wil jij ook meehelpen aan een gezonder en sportiever Zevenaar? Neem dan contact met ons op!