bereik meer vrijwilligers zevenaar

Meer vrijwilligers in korte tijd

Een grote wervingsactie waarin we samenwerkingspartners uitnodigen om toeleiding van vrijwilligers te verzorgen.

Hoe gaan we dat doen?

 1. Door de vrijwilligersbehoefte per vereniging te bepalen
 2. Door een voorliggende voorziening als coördinator aan te stellen voor zowel vraag als aanbod
 3. Door vraag en aanbod van sportverenigingen en vrijwilligers aan elkaar te verbinden

Aanbod door

 • Kansrijk Liemers
 • Zevenaardig

Samenwerking met

 • Caleidoz
 • Sportcontact
 • Sportverenigingen
 • Zevenaardig

Waarom?

Omdat we op een andere manier willen kijken naar één van de grootste uitdagingen voor verenigingen en omdat er veel vrijwilligers nodig zijn om de sport- en beweegcultuur in de gemeente te behouden.

Wat hebben we over een jaar bereikt?

 • De wervingsactie levert nieuwe vrijwilligers op
 • De organisatiestructuur is effectief