Sport en bewegen op maat

Samenwerking tussen sportverenigingen en zorgpartijen met als doel een divers aanbod voor inwoners met een fysieke-, motorische- en/of verstandelijke-beperking of voor hen waar beperking wordt ervaren vanuit zijn/haar sociaal-communicatieve competenties (b.v. aandachtsgebieden vallend binnen het Autisme Spectrum)

Hoe gaan we dat doen?

 1. De zichtbaarheid van het bestaande aanbod vergroten door het aanbod bekend te maken bij de aangesloten projectpartners
 2. Invulling geven aan onvervulde sport- en beweegbehoeftes van de doelgroep (eventueel nieuw aanbod)
 3. Professionaliseren van aanbod met opleidingen of cursussen

Aanbod door

 • Uniek Sporten
 • Budovereniging De Bem

Samenwerking met

 • Fysio Rijnwaarden
 • Zorgprofessionals

Aanvoerders

 • Uniek Sporten
 • DCS
 • DJF Dance Centre
 • de Liemers Breedtesport

Waarom?

Omdat sporten en bewegen toegankelijk moet zijn voor iedere inwoner van de gemeente Zevenaar en omdat er al heel veel mooi en bestaand aanbod is waar de Zevenaarders gebruik van kunnen maken.

Wat hebben we over een jaar bereikt?

 • Minimaal 5 sportaanbieders doen mee
 • Er is een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp door Uniek Sporten