slider-overlay

Een leven lang plezier in sport en bewegen

Voor alle inwoners van Zevenaar

Het Sportakkoord Zevenaar geeft sport en bewegen in de gemeente een impuls door vanuit verschillende sectoren de handen ineen te slaan. Onze ambitie: “Een leven lang plezier in sport en bewegen voor alle inwoners van de gemeente Zevenaar”.

Om die ambitie te waar te maken, zijn er in 2020 vanuit de thema’s diverse projecten gestart. 

Onze thema's:

Onze thema's in diverse projecten

De projecten van Sportakkoord Zevenaar

Kwetsbare jeugd

Participatietraject op de sportvereniging

  • De sportvereniging als middel inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door ze klussen op de club te laten doen en het in beweging te brengen.
lees meer...
sporten in de kleine kern van zevenaar

Sporten in de kleine kern

  • Een betere samenwerking tussen organisaties in de kleine kernen van de gemeente op het gebied van sport en bewegen.
lees meer...

Sporten met kwetsbare jeugd

  • Sport als middel inzetten om kwetsbare jongeren mee te laten doen in Zevenaar en te laten profiteren van de positieve effecten van sporten en bewegen.
lees meer...

Aangepast sporten/sport en bewegen op maat

  • Samenwerking tussen sportverenigingen en zorgpartijen met als doel een divers aanbod voor mensen met een fysieke/verstandelijke beperking...
lees meer...
Peuters

Beweegaanbod voor peuters

  • Een gymaanbod voor peuters op de peuteropvang dat de motorische ontwikkeling stimuleert.
lees meer...
meer vrijwilligers vrijwilligerswerk zevenaar

Meer vrijwilligers in korte tijd

  • Een grote wervingsactie waarin we samenwerkingspartners uitnodigen om toeleiding van vrijwilligers te verzorgen.
lees meer...

Vertrouwenscontactpersoon

  • Een onafhankelijk eerste aanspreekpunt voor leden van sportverenigingen. Inzetbaar voor de hele gemeente.
lees meer...
sporten in de kleine kern van zevenaar

Informatie over Het Project “Omgangsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking” Hengelen!

  • Een betere samenwerking tussen organisaties in de kleine kernen van de gemeente op het gebied van sport en bewegen.
lees meer...

Een leven lang plezier in sport en bewegen

Aan de bal

We zijn erg blij met de samenwerking met alle sportverenigingen, vrijwilligersverenigingen, stichtingen, sportscholen, fysiotherapeuten en bedrijven. Wil jij ook meehelpen aan een gezonder en sportiever Zevenaar? Neem contact op via de contactpagina.

Er zijn diverse projecten die we binnen het Sportakkoord Zevenaar gaan uitvoeren:

Onze werkgroepen zijn druk bezig...

om projecten te verwezenlijken