vertrouwens contactpersoon zevenaar

Vertrouwenscontactpersoon

Een onafhankelijk eerste aanspreekpunt voor leden van sportvereniging, inzetbaar voor de hele gemeente.

Hoe gaan we dat doen?

 1. De vraag naar een vertrouwenscontactpersoon per vereniging in kaart brengen
 2. De geschikte persoon werven aan de hand van de opgestelde criteria (min. 25 jaar, HBO geschoold, achtergrond als professional in het maatschappelijk veld)
 3. een vertrouwenscontactpersoon die altijd bereikbaar is voor de sportverenigingen

Samenwerking met

 • Verenigingen
 • Gemeente
 • Scholen

Aanvoerder(s)

 • DCS
 • Naschools sporten en bewegen
 • Zevenaardig
 • SDZZ

Waarom?

 • Omdat er helaas nog veel jongeren stoppen met sporten door een onveilig klimaat op de sportvereniging
 • Omdat we staan voor een veilig- en positief sportklimaat in de gemeente Zevenaar

Wat hebben we over een jaar bereikt?

 • De vraag naar een vertrouwenscontactpersoon is in kaart gebracht
 • Een externe vertrouwenscontactpersoon voor alle verenigingen vanaf januari 2021


Sluit je aan bij Sport Akkoord Zevenaar…


Aangepast sporten


Sporten met kwetsbare jeugd


Sporten in de kleine kern


Participatietraject op de vereniging


Beweegaanbod voor peuters


Meer vrijwilligers in korte tijd


Vertrouwenscontactpersoon


Bezettingsgraad verhogen


Energiescan