Over ons

Wat is het Sportakkoord?

In het Nationaal Sportakkoord werken verschillende partijen samen om meer mensen een leven lang te laten genieten van sport en bewegen. Rijksoverheid, provincies, gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken hierin allemaal samen.

In 2018 heeft dit geleid tot het Nationaal Sportakkoord waarin op zes thema’s ambities zijn geformuleerd:

  1. Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen
  2. Nederland beschikt over een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur
  3. Alle aanbieders van sport en bewegen zijn toekomstbestendig
  4. Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten
  5. Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische vaardigheden nemen toe
  6. Optimaal topsportklimaat en sportprestaties en – evenementen vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport

Lokaal sportakkoord

De Rijksoverheid heeft de gemeenten gevraagd om een eigen sportakkoord op te stellen, waarin lokale partners uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar afstemmen welke thema’s zij in de gemeente willen oppakken, wie welke bijdrage daaraan levert en hoe ze dat willen organiseren.

Het lokaal sportakkoord verbindt mensen en organisaties in de gemeente, zet aan tot lokale samenwerking en uitvoering. Daarnaast inspireert het, het daagt uit en prikkelt. Bovenal sluit het aan bij lokale ambities en wil deze daar waar energie aanwezig is, dat activeren.

Het lokaal sportakkoord is vooral geen papieren tijger, maar het is een concreet document dat richting geeft aan de toekomst. Hierin zitten een aantal praktisch uitvoerbare projecten. Het sportakkoord is ondertekend door partijen die betrokken zijn en zich betrokken voelen.

Ook in Zevenaar was er behoefte aan een Lokaal Sportakkoord. De gemeente heeft, gesteund door een betrokken wethouder, samen met enkele initiatiefnemers uit de georganiseerde sport een intentieverklaring opgesteld en sportformateurs aangesteld. Daarop zijn de stappen genomen die hebben geleid tot een Zevenaars Sportakkoord.

In Zevenaar betekent dit dat er is gekozen om:

  • samen te werken met sportaanbieders, onderwijs, zorginstellingen en de gemeente
  • tegemoet te willen komen aan de vraag van de samenleving die vitaler en gezonder in het leven wil staan
  • rekening te houden met maatschappelijke opgaven in Zevenaar

Inmiddels zijn  we druk aan de slag om de diverse projecten te verwezenlijken.


Download het definitieve Sport Akkoord Zevenaar (PDF, 2021)

Wethouder aan het woord

“In Zevenaar hebben we gehoor gegeven aan de oproep om te komen tot een lokaal Sportakkoord.
Bij de start van de bijeenkomst, op 27 januari 2020, waren vele geïnteresseerden uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang en gemeente aanwezig. En wel om te horen waarom er een Nationaal Sportakkoord is en wat een lokaal sportakkoord inhoudt en kan betekenen voor hen.
Samen met onze partners sloten we een ambitieus Zevenaars sportakkoord. Met dit sportakkoord willen we een impuls geven aan de samenwerking tussen verschillende partners onder het mom van verbinden, samenwerken en kennisdelen. Daarnaast willen we bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen en plezier beleven aan sport en bewegen: als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer.”

Nanne van Dellen
Wethouder Sport

Volg ons op