Hengelsportverenigingen zijn begaan met de kwetsbare mens.

Informatie over Het Project “Omgangsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking”

Voorwoord Frans Willemsen, secretaris HSV de Rietvoorn.

De plaatselijke Hengelsportvereniging De Rietvoorn Pannerden startte met het idee om mensen met een lichte verstandelijke beperking ontspanning te bieden. Dit naar aanleiding van de vraag van de Hengelsportfederatie Midden Nederland die benaderd was door de Woongroep “De Pannerd”. Zij zochten een begeleider als vismaat voor een van hun cliënten een vismaatje.
Dit werd positief ontvangen, op het moment dat gestart zou worden met de cliënt van deze woongroep “De Pannerd” werden we overvallen door de corona uitbraak in 2020. Tussentijds lukte het toch 2x met deze jongeman onder begeleiding te vissen.
Na deze actie dat zeker aandacht vroeg naar de toekomst, werd door lid Johnny Hoven enige tijd later de vraag voorgelegd of dit soort mensen lid kunnen worden van de vereniging. Na goed overleg en in samenspraak met het bestuur van HSV De Breuly Zevenaar over dit vraagstuk werd het besluit genomen om het verzoek van Johnny Hoven te honoreren onder voorwaarden. Johnny startte daarna beroepsmatig met begeleiden van een cliënt en legt hieronder de totstandkoming van Het Project uit.
Het Project.
Vanuit een gesprek met de hoofdbegeleiders van een Zorghuis in de buurt van Zevenaar is het idee geboren om met een cliënt te gaan hengelen onder begeleiding. Het financiële plaatje werd neergelegd bij de contactpersoon bewind voering. De HSVB de Rietvoorn Pannerden en de Breuly Zevenaar werden betrokken bij dit project om ruimte te bieden voor deze doelgroepen, waarop zij hartelijk hebben gereageerd en hun viswater gratis ter beschikking hebben gesteld om te hengelen.
Het Project “Omgangsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking” was hiermee een feit en gelijk de naam voor dit idee.
Doelgroep
Het gaat om personen die graag een hengeltje uitwerpen en daarbij begeleid dienen te worden in verband met hun beperking. In de eerste plaats is er begeleiding op pedagogisch gebied en op de tweede plaats begeleiding om de techniek van hengelen beter onder de knie te krijgen. Ik sta hun bij raad en daad en met tips en trucs vanuit mijn eigen ervaring als Zorgbegeleider en ook sportvisser.
Relatieopbouw met deze mensen is altijd de sleutel tot succes gebleken en dat zal zo blijven en daarom heel belangrijk als uitgangspunt, maar daarover straks meer.
De mensen die ik wil bereiken, zijn diegene die affiniteit hebben met pur sang hengelen aan de waterkant. Het valt duidelijk niet te ontkennen dat sportvissen een therapeutisch effect heeft op iedereen die het bedrijft, op mij en ook heel sterk op uw zoon, uw dochter of uw inwonend cliënt.
Het volledige document over Het Project “Omgangsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking” is te lezen via link;

Ontspanning voor deze cliënt aan het Pannerdens Kanaal
https://www.hsvderietvoornpannerden.nl/hengelsportverenigingen-zijn-begaan-met-de-kwetsbare-mens